hỗ trợ tín dụng

Viettel thoại điện sim bằng tiền vay thức hình về nhiều nghe đã cũng bạn hẳn Chắc này, phẩm sản có đang là sự Thực không? đúng rồi vina.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày