tat ca da bi bao vay remix

Tên cửa hàng: HPT SHOP. Thành phố: Đà Nẵng. Quận: Hải Châu. Địa chỉ: 30 Nguyễn Văn Linh, Phường Nam Dương, Quận Hải Châu, Đà Nẵng. Giá trị đơn.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày