bảng giá ship bưu điện viettel

Bước 1: Ấn đồng thời tổ hợp phím Ctrl + Shift + Delete; Bước 2: Bảng Xóa dữ. xóa Cookie cùng dữ liệu plugin và trang web khác, lịch sử duyệt web, lịch sử tải.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày