ngan hàng ocb

Đăng ký 100 tin nhắn MobiFone ngoại mạng sẽ giúp bạn luôn an tâm liên lạc trao đổi thông tin với bạn bè người thân qua kênh SMS dễ dàng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày