vietcombankl cần vay vốn kinh doanh

Bảo đảm tín dụng (Credit Guarantee) là gì? Ưu điểm. Thế chấp (Mortgage) là gì? Đặc điểm. Giải ngân trong tiếng Anh gọi là Disbursement.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày