vay tien nong xa hoi den - vay tien nong xa hoi den:

Cơn sốt cho vay mua ô tô với lãi suất ban đầu hấp dẫn khiến lượng người vay mua ô tô. Chưa trả nợ hết tiền thì xe đó vẫn là của ngân hàng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày