cách ứng tiền của viettel 20k

Quyết định số 6985/QĐ-UBND: Phê duyệt dự toán gói thầu số 03: tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình:. Phân loại, Quyết định.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày