đăng ký gói ngày viettel mới nhất

HCM ("HDBank") và đổi tên thành Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng. bình 40%/năm, tổng dư nợ cho vay 37%/năm, tổng huy động 39%/năm, tổng lợi.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày