công thức tính lãi vay ngân hàng

Nếu không đăng nhập dịch vụ để kích hoạt trong vòng 24h từ lúc đăng ký,... điện thoại cố định/home phone, cước internet, học phí, phí bảo hiểm, dịch vụ... VCB-Mobile Banking và Mobile BankPlus: Đăng ký dịch vụ, Khóa dịch vụ, Mở lại.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày