hình thức trả góp thời hạn trả cmnd

Kết nối trực tiếp với tài khoản chứng khoán của khách hàng tại công ty chứng. thực hiện các giao dịch thanh toán tiền mua bán chứng khoán, nhận cổ tức,…. Rút tiền mặt, chuyển tiền thông qua liên kết thẻ ATM tại hàng ngàn máy ATM. Sản phẩm khác; Thủ tục thực hiện một số giao dịch tại quầy · Tiền gửi thanh toán.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày