đăng ký gọi dưới 10 phút viettel

Mình thấy đi phỏng vấn ở vị trí tín dụng rất hay bị hỏi những câu như "công việc của chuyên viên tín dụng là gì ? " , "nhiệm vụ nhân viên quan hệ khách hàng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày