lãi suất tín dụng vib

Rất tiếc, trang này không tồn tại. Ngân hàng cho vay tín chấp cán bộ công nhân viên. [Gia Lai]. [Gia Lai] Công ty TNHH MTV dịch vụ môi trường Hoàng Nam.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày