các gói cước của viettel trả sau nha nh - nha nh:

Tôi có thể gộp 2 sổ BHXH được không? Nếu muốn gộp sổ thì tôi phải đến đâu làm thủ tục gộp sổ? Câu trả lời: Từ năm 2017, BHXH Việt Nam.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày