ty gia vietcom bank - ty gia vietcom bank: vay thế chấp sổ đỏ ngân hàng nào rẻ nhất

Theo đó, người lao động quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 của Nghị định 115 mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày