tuyển dụng sale ô tô tphcm

Ở TP tôi không có hộ khẩu nhưng có KT3. Cho tôi hỏi nếu tôi mua xe mô tô và đứng tên tôi thì tôi có thể làm giấy đăng ký xe theo địa chỉ KT3 được không?

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày