cách kiểm tra thông tin sim mobifone lãi suất vay tiền mặt fe credit

Tỷ lệ đóng x Mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Trong đó:. Tỷ lệ trích vào chi phí của người sử dụng lao động. Tổng cộng. BHXH.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày