váy liền công sở mùa thu

... lương và các khoản trích theo lương và một số nghiệp vụ liên quan đến lương, thưởng.. Tính tiền lương phải trả trong tháng cho người lao động (TK 334).

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày