tieu thu lo lem tap 1

DKW HUMMEL 113/101 EN BERINI. Trong hình ảnh có thể có: xe môtô và ngoài trời. Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang ngồi, xe đạp, xe. Trong hình ảnh.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày