cách đăng ký thông tin sim mobifone trên điện thoại

Phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ. và hạn chế tai nạn giao thông là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày