tổng đài của mobi là số bao nhiêu

Ngoài Home Credit còn có Fe Credit cũng là lựa chọn tốt cho bạn nếu Home. Đối với các khoản vay dài hạn, tính theo năm, các ngân hàng thường tính lãi suất. Hiểu rõ phương thức xác định lãi suất, kỳ đáo hạn, khoản vay cần trả trong kỳ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày