mô hình ô tô

Và để sử dụng dịch vụ này tại Vietcombank cần có những thủ tục gì?. Từ các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm đến ccacs dịch vụ cho vay tín dụng cá nhân, tổ chức,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày