cách tính lương theo hệ số 2019

Đây là loại giấy tờ vô cùng quan trọng để ngân hàng xác nhận danh tính của khách. Điều kiện và thủ tục vay vốn ngân hàng không thế chấp.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày