lam chung minh thu giãn não thất ở thai nhi

Giải đáp online. Group cung cấp mọi thông tin và giải đáp thắc mắc về sản phẩm, dịch vụ Viettel. Mục tiêu của Group là hỗ trợ giải đáp tất cả những vấn đề trong.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày