ngan thuan ngan ai muoi chap 155

Khi vay ngân hàng ngoài việc quan tâm lãi suất vay bao nhiêu, khách. suất và cách tính lãi suất vay ngân hàng cơ bản mà khách hàng cần nắm: Menu Ẩn. 1 Các loại lãi suất vay ngân hàng phổ biến. 1.1 1. Lãi suất cố định.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày