tim viec lam tai bac ninh 24h

Theo ghi nhận hiện nay những vụ tranh chấp do vay mượn tài sản đang là những tranh chấp phổ biến nhất tại tòa án. Khi vay nợ luôn có nhiều.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày