tuyển dụng lễ tân ngân hàng tại đà nẵng

Khám phá ý tưởng về Slim Leather Wallet. [Visit to Buy] Men Pu Leather Practical Pure Holder Money Wallet Male Leather Bifold Money Photo Card Holder Coin.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày