giải sách địa lý 8 bài 6

Cho vay hạn mức tín dụng. Vay tiền mua nhà ngân hàng agribank. Vay vốn sinh viên vay thế chấp sổ đỏ xây nhà ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày