cách chọn sim hợp tuổi - cách chọn sim hợp tuổi:

Nếu bạn không muốn “đứng cho vay quỳ đòi nợ” thì tốt nhất nên từ. Tuy nhiên, bạn cần phải học cách làm thế nào để vay tiền, cho ai. giác phải đi đòi tiền đã cho người thân vay lâu ngày không trả thực sự không dễ chịu.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày