địa chỉ điện máy xanh bắc giang mẫu đơn xác nhận lương vay vốn ngân hàng

Chuyển đến Đáo hạn khoản vay trước hạn thì phí phạt thế nào - Tuy vậy khi thực hiện đáo hạn thì. trong những biện pháp giúp cho ngân hàng bù.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày