số điện thoại bưu chính viettel cần thơ

Sản phẩm vay tín chấp tiêu dùng là một trong những sự lựa chọn tối ưu nhất giúp.. Vì một số lý do cá nhân nên tôi có trả chậm một tháng tiền lãi, nên lịch sử tín.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày