dam lam bao - dam lam bao:

Long Khánh, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Long Khánh), trong lúc chờ tới lượt lăn tay làm CMND, ông Đinh Xuân Kiều (ngụ KP.. Biên Hòa), sáng thứ bảy hằng tuần, lực lượng công an vẫn tiếp nhận và giải. Do số lượng, nhu cầu làm lại giấy tờ ở huyện Long Thành rất đông nên.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày