cho vay nong tra gop

Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần audio, Mới Cập Nhật: Chương 1391 Hôn lễ 4, Truyện kể về năm 2xxx, có một lưu manh tên là Tề Nhạc do 'bị đá' mà.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày