bắn tiền cho sim viettel hóa 8 bài 12 - hóa 8 bài 12:

Tin tức 24h Việt Nam | Tin tức An ninh cập nhật ngày 06/10/2019 | Thời sự tổng hợp | ANTG. An Ninh Thế Giới.. Và.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày