cách tính lương tháng có 31 ngày

Nếu bạn đang cần vay ngân hàng 500 triệu để đáp ứng nhu cầu. Thời hạn cho vay tối đa kéo dài đến 15 năm phù hợp với nhu cầu của. Ví dụ bạn muốn đi vay 500 triệu và trả dần trong vòng 5 năm thì bạn chỉ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày