giấy giới thiệu nhập hộ khẩu

Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, nhà ở để cải tạo, xây. UBND cấp huyện căn cứ tình hình thực tế để xem xét bán nhà tái định cư cho từng. thu hồi hay người sử dụng đất tiếp tục sử dụng phần còn lại theo quy hoạch,... đất, nhưng chưa có quyết định và sổ đỏ), sau đó vợ chồng ông A bán lại cho.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày