how to top up viettel data giup toi giai toan lop 4

Tôi tìm đến nhân viên tư vấn PPF thì họ nói đã chuyển chỗ làm và cho số điện thoại của 1 nhân viên khác làm việc tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc để trao đổi.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày