ngân hàng credit agricole

Vay theo giấy phép kinh doanh có tiền ngay trong ngày – Khi kinh doanh, bạn có những khó khăn cần giải quyết đặc biệt là nhu cầu xoay vòng vốn hoặc cho.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày